RACING EVO FLOOR PLATE

RACING EVO FLOOR PLATE

FLP-RCNEVO

Category: FLOOR PLATES

FLP-RCNEVO

Data sheet

Fits to
Praga STR
Fits to
Praga Dark
Fits to
OK1 STR
Fits to
OK1 Dark
Fits to
FK STR
Fits to
FK Dark
Fits to
Tillotson T4
Fits to
Custom STR
Fits to
Custom Dark
Fits to
Praga RBS
Fits to
Praga DD2
Fits to
OK1 RBS
Fits to
OK1 DD2
Fits to
FK RBS
Fits to
FK DD2
Fits to
Custom RBS
Fits to
Custom DD2

Specific References