STR-V2 FRONT BRAKE SYSTEM

STR-V2 FRONT BRAKE SYSTEM

BRK-SV2FRTSYS

Category: STR-V2 FRONT BRAKE SYSTEM

BRK-SV2FRTSYS

Data sheet

Fits to
Praga STR
Fits to
OK1 STR
Fits to
FK STR
Fits to
Custom STR
Fits to
Praga RBS
Fits to
Praga DD2
Fits to
OK1 RBS
Fits to
OK1 DD2
Fits to
FK RBS
Fits to
FK DD2
Fits to
Custom RBS
Fits to
Custom DD2

Specific References